قوانین و مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه
بخشنامه هاي افتتاح حساب.pdf
2.43 MB
  • تمامی بخشنامه های صادره شده در راستای پروژه شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت (توسعه و استقرار خزانه دار الکترونیک) اجرای دستورالعمل ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه .طرح حساب واحد خزانه.
دستورالعمل حسابهاي دولتي .pdf
299.283 KB
  • دستورالعمل افتتاح و نگهداری حسابهای دولتی در راستای اهداف خزانه داری الکترونیک حساب واحد خزانه TSA
بخشنامه+تجميع+حساب+ها.pdf
104.983 KB
  • بخشنامه شماره 34187مورخ  1395/02/29 در خصوص تجمیع حسابهای دولتی خزانه معین استان ها .
بخشنامه+انسداد+حساب+ها.pdf
99.052 KB
  • بخشنامه شماره 35189 مورخ 1395/03/01 در خصوص انسداد حساب های غیر ضرور دستگاه های اجرایی
بخشنامه+ارسال+گزارش+حساب+ها.pdf
94.602 KB
  • بخشنامه شماره 35188 مورخ 1395/03/01 در خصوص ارسال گزارش وضعیت حسابهای خزانه معین استان
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^