اعضای شورای راهبردی


1-جناب آقای عبداله صفایی نسب معاون محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات کشور

2-جناب آقای مهندس رضا باقری اصل معاون محترم دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران

3-جناب آقای مهندس خوشوقت مدیرکل محترم هماهنگی امور دستگاهها و مبادلات الکترونیکی فراسازمانی ریاست جمهوری

4-جناب آقای ناصر حکیمی مدیرکل محترم فن آوری اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

5-جناب آقای بهزاد غیاثوند مدیرکل محترم ریالی و نشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

6-جناب آقای مسعود رحیمی مدیرکل محترم اداره معاملات ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

7-جناب آقای احمد محمدخان رییس محترم امور تلفیق و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

8-جناب آقای دکتر مسعود ابوالحلاج رییس محترم مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

9-جناب آقای دکتر سید مصطفی رضوی مشاور محترم وزیر و رییس مرکز نوسازی و تحول اداری

10-جناب آقای دکتر پورزندی مدیرعامل محترم بانک شهر

11-جناب آقای موسوی مشاور عالی محترم وزیر

12-جناب آقای لشکربلوکی مشاور محترم وزیر

13-جناب آقای امین رفتاری مدیر کل محترم نظارت بر اجرای بودجه

14-جناب آقای بنانی مدیر کل محترم مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت

15-جناب آقای خدابخشی مدیر کل محترم نظارت بر ذیحسابیها

16-جناب آقای قربانپور مدیر کل محترم اموال دولتی و اوراق بهادار
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^