مدیرپروژه
aks

حكم 2
محل كار  اداره کل خزانه
سمت: مدیر کل خزانه
 
تلفن محل كار  02139903041-02139903042
دورنگار  02133967006
 
 
پست الكترونيكي  mohsenborzouzadeh@yahoo.com
سوابق تحصيلي  
1-کارشناسی ارشد حسابداری(دانشگاه تهران). 2-کارشناسی حسابداری دولتی(دانشکده علوم اقتصادی).
  

  

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی حسابداری دولتی(دانشکده علوم اقتصادی)، کارشناسی ارشد حسابداری(دانشگاه تهران).

سوابق کاری:
1) مدیر کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری، 
2) مدیر پروژه شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت(توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی)، 
3) عضو شورای راهبری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری،
4) مدرس دانشگاه علوم اقتصادی،
5)کارشناس رسمی دادگستری(رشته حسابداری و حسابرسی)،
6) عضو کارگروه اصلاح نظام حسابداری،
7) عضو کمیته آمارهای مالی معاونت امور اقتصادی،
8) عضو کارگروه تخصصی استقرار نظام قیمت تمام شده وزارت امور اقتصادی و دارایی،
9) عضو شورای مشاوران معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، 
10) عضو کمیته بهبود روش‌ها و فن‌آوری اطلاعات شورای مشاوران،
11) عضو ستاد بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی،
12) نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیات سه نفره موضوع تبصره (4) ماده (95) قانون محاسبات عمومی کشور، 
13) عضو کمیته کاهش تصدی‌های دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
14) عضو کمیته فرعی و دایمی تدوین استانداردهای حسابداری دولتی(سازمان حسابرسی)، 
15) ذی حساب و مدیرکل امور مالی وزارت دادگستری،
16) ذی حساب  اداره کل هواشناسی،
17) ذی حساب اداره کل ثبت احوال، 
18) ذی حساب  سازمان مسکن و شهرسازی،
19) ذی حساب  اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی (سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قم)،
20) ذی حساب سازمان آموزش و پرورش(سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قم)،
21) ذی حساب دانشگاه علوم پزشکی،
22) ذی حساب سازمان مسکن و شهرسازی،
23) ذی حساب گمرکات و اداره کل زندان‌ها،
24) ذی حساب اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس،
25) حسابرس مسوول گروه نظارت مالی، 
26) حسابدار مسوول درآمد اختصاصی، 


مهارتها:
تالیفات :

1) مباحث جاری در حسابداری دولتی و وظایف واحدهای امور مالی در دستگاه های دولتی(انتشارات دانشگاه قم)،
2) حسابداری مقدماتی(انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه)،
3) نقش حسابداری در توسعه اقتصادی انتشارات جامعه المصطفی العالمیه(مرکز جهانی علوم اسلامی)،
4) قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن،
5) قوانین و مقررات ممنوعه،
6) قوانین و مقررات معاملات دولتی(مناقصه و مزایده)،
7) بودجه ریزی عملیاتی،
8) نجم(1) نظام جامع مالی مقررات و مالیات‌های تکلیفی ثبت شده در واحد ثبت آثار و اسناد کتابخانه ملی ایران،
9) قوانین و مقررات مالی و محاسباتی(4 جلد)،
10) حسابداری بهای تمام شده و کاربرد آن در بودجه ریزی عملیاتی.


مقالات:

1) سیستم مالی دولت و اهمیت پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی(مجله حسابرس)،
2) ترجمه مقاله حسابداری محیط زیست به سوی یک دیدگاه نظری برای گزارشگری و حسابداری محیط زیست(مجله حسابرس)،
3) تحلیل نظری پیرامون نظام مالی ایران (استقرار حسابداری تعهدی و نقش آن در بودجه ریزی عملیاتی )،(مجله حسابرس)،
4) بازنگری در حسابداری دولتی ابزاری برای ارتقای شفافیت مالی دولت (مجله اقتصادی معاونت امور اقتصادی).

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^